W Cieniu Słów – rozwój osobisty i zespołowy dzięki grze detektywistycznej

O grze

“W Cieniu Słów” to pierwsza w Polsce propozycja działania rozwojowego, która w nowoczesny sposób wspiera rozwój kompetencji interpersonalnych.

Gracz wciela się w postać detektywa, przed którym postawiono zadanie wyjaśnienia tajemniczego rabunku w jednym z banków. Wykonanie misji wymaga od niego nie tylko spostrzegawczości i zaangażowania, ale przede wszystkim umiejętności dopasowania komunikacji. Podejmowane decyzje będą skutkować możliwością osiągnięcia przez gracza danego poziomu skuteczności i tym samym pozwolą zdobyć, bądź nie, przewagę nad innymi uczestnikami gry.

Charakter coachingowo-szkoleniowy scenariusza gry daje graczom przestrzeń do postępowania według własnych przekonań i refleksji nad osobistą skutecznością. Gracz sam podejmuje decyzje co do stylu komunikacji, działania oraz rozwoju indywidualnej efektywności komunikacji.

Czym jest grywalizacja i jak na niej skorzystać?

Grywalizacja to nowoczesne narzędzie komunikacji, wykorzystujące mechanikę gier komputerowych, w relacjach Przełożony-Podwładny, Pracownik-Pracownik i Pracownik-Klient. To innowacyjna metoda angażowania i motywowania uczestników do osiągania zaplanowanych efektów. Wykorzystując mechanizm gry, rywalizacji, wyzwań i osiągnięć, grywalizacja uczy i rozwija umiejętności, zachęca do działania oraz trwale przywiązuje uczestnika do marki.

Grywalizacja w procesach szkoleniowych

Grywalizacja to innowacyjna metoda szkoleniowa, silnie angażująca i motywująca osoby zatrudnione w organizacjach do systematycznego osiągania coraz lepszych wyników wykonywanej pracy.

Grywalizacja w procesie zmian

Grywalizacja w procesach zmiany doskonale spisuje się w każdej formie szkoleń wewnętrznych, zarówno związanych z ofertą przedsiębiorstwa, zagadnieniami prawnymi, zmianami strukturalnymi, jak też skupiających się na wzmacnianiu umiejętności miękkich kadry pracowniczej.

Grywalizacja w sprzedaży

Gry angażują bardziej. Zmieniają perspektywę. Wpływają na kreowanie pożądanych postaw bez elementu nakazowego zmiany w podejmowaniu decyzji zakupowych.

Grywalizacja w marketingu

Grywalizacja pobudza kreatywność. Pomaga efektywnie pozyskiwać klientów. Generuje wzrost aktywności pracowników i partnerów biznesowych.

Korzyści, wartości i cele grywalizacji

Grywalizacja nowoczesnymi metodami otwiera nowe możliwości przed zarządem przedsiębiorstw, działami HR oraz marketingu. Przekonaj się o jej zaletach!

Rozwijanie kompetencji w dwóch autorskich procesach

1. Proces I’M (rozwój samodzielny)

Gracz rozpoczyna grę bez wstępnego wprowadzenia, samodzielnie podejmuje decyzje o poszerzaniu zasobu wiedzy i informacji w celu rozwiązania misji. Po rozwiązaniu sprawy uczestnik otrzymuje informację zwrotną ilustrującą jego preferencje do danego stylu komunikacji, poziomu asertywności i ekspresji oraz poziomu dopasowania do potrzeb sytuacji i rozmówcy. Po zapoznaniu się z wynikiem, gracz ma możliwość powtórzyć grę i świadomie decydować jak należy postąpić w danej sytuacji wchodząc w interakcje z bohaterem o określonym stylu komunikacji. Na koniec gracz analizuje jak modyfikując zachowania rozwinął osobistą skuteczność.

2. Proces IN TEAM (rozwój interakcji zespołowych)

Gracze mają możliwość wspólnej wymiany refleksji w ramach sesji facylitowanej przez trenera. Dzielenie się wiedzą i swoimi doświadczeniami z przebiegu komunikacji pomiędzy bohaterami gry, pozwala wypracować zespołowi nową strategię komunikacji. Wykorzystanie zbiorowej wiedzy i usystematyzowania w podejściu do komunikacji z bohaterami o różnych preferencjach do danego stylu komunikacji to punkt wyjścia do ponownego udziału w grze i rozwoju indywidualnych kompetencji. Na koniec gracze analizują jak modyfikując zachowania rozwinęli osobistą skuteczność.

Oferta

Proces I’M
(rozwój samodzielny): 2 sesje gry

Inwestycja za udział w 2 sesjach gry:
• Diagnoza aktualnych kompetencji + raport indywidualny
• Rozwój aktualnych kompetencji + raport indywidualny z ewaluacją

Proces IN TEAM
(rozwój interakcji zespołowych): 2 sesje gry + warsztat (razem 1 dzień)

Inwestycja za udział w 2 sesjach gry + warsztat:
• Diagnoza aktualnych kompetencji + raport indywidualny
• Warsztat + raport zespołowy
• Rozwój aktualnych kompetencji + raport indywidualny z ewaluacją

Kontakt

Jeśli zainteresowała Cię nasza – unikalna na polskim rynku – oferta działania rozwojowego wspierająca rozwój kompetencji interpersonalnych, lub masz do niej pytania, skontaktuj się z nami!

, , , , , , , , , ,
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RAIN is here!